Etusivu » edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus on keino järjestää asioiden hoito joustavasti silloin, kun oma toimintakyky alenee. Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää ja sopia asioidensa hoidon sen varalta, jos hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Edunvalvontavaltuutus laaditaan usein esimerkiksi silloin, kun on havaittu muistisairautta.

Edunvalvontavaltakirjassa valtuuttaja nimeää jo ennalta valtuutetun eli jonkun henkilön hoitamaan asioitaan tulevaisuudessa. Valtuutus vahvistetaan vasta, kun valtuuttaja ei enää kykene hoitamaan asioitaan itse. Yleensä edunvalvojana toimii joku lähisukulainen, kuten oma täysi-ikäinen lapsi tai puoliso.  Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaa holhousviranomainen.

Edunvalvontavaltuutus tehdään laatimalla edunvalvontavaltakirja, jossa saat itse määrätä asioidesi hoidosta, kun et itse niistä enää pysty huolehtimaan. Edunvalvontavaltakirjalla voit määritellä, kuka asioitasi hoitaa, mitä asioita hän hoitaa ja miten asioita hoidetaan. Lisäksi valtakirjassa voit myös määritellä, miten valtuutetun toimintaa valvotaan.

Ilman edunvalvontavaltuutusta henkilölle määrätään edunvalvoja viranomaisen puolesta. Tällöin saattaa siis päätyä viranomaisholhouksen piiriin, joka voi lisätä omaisten huolta entisestään. Tällöin myös oman tahdon varmistuminen voi olla puutteellista. Viranomaisholhous on myös kallista.

Voit laatia edunvalvontavaltuutuksen niin, että valtuutettu käytännössä huolehtii taloudellisista asioitasi yleisesti, tai se voidaan rajata koskemaan vain tiettyjä asioita. Edunvalvontavaltuutus laaditaan usein testamentin yhteydessä, kun mietitään sitä millä tavalla haluat järjestää tulevaisuutesi.

Tilaa edunvalvontavaltuutus tästä. Edunvalvontavaltuutuksen hinta on kauttamme 245€.

Edunvalvontavaltuutus

Palveluntarjoaja – Asianajotoimisto Legistum Oy

Asianajotoimisto Legistum Oy on lakiasioiden asiantuntija, tarjoamme liikejuridiikan ja perhejuridiikan palveluita niin arkipäivän lakiasioissa kuin myös laajoissa ja vaativissa yritysjärjestelyissä. Legistum on perustettu vuonna 2000, jonka jälkeen yhtiö on kasvanut keskisuureksi suomalaiseksi asianajotoimistoksi. Toimistomme sijaitsevat Helsingissä, Seinäjoella, Jyväskylässä, Saarijärvellä ja Tallinnassa.