Etusivu » Edunvalvontavaltakirjan sisältö

Edunvalvontavaltakirjan sisältö

Ollakseen pätevä, edunvalvontavaltakirjan on täytettävä laissa määritellyt muotovaatimukset. Edunvalvontavaltakirjassa määritellään aina, mitä asioita valtuutus kattaa. Valtuutus voidaan siis erikseen rajoittaa koskemaan vain tiettyä oikeustointa, asiaa tai omaisuutta. Valtuutettu voi saada oikeuden edustaa valtuuttajaa esimerkiksi tämän omaisuutta koskevissa tai muissa taloudellisissa asioissa. Valtuutettu voidaan myös oikeuttaa edustamaan valtuuttajaa tämän henkilöä koskevissa asioissa. Tällaisia henkilöön kohdistuvia asioita voivat olla esimerkiksi terveydenhoitoon liittyvät asiat.

Edunvalvontavaltakirjan voi tehdä sellainen kahdeksantoista vuotta täyttänyt henkilö, joka kykenee ymmärtämään valtakirjan merkityksen.

Termit:

Ensisijainen valtuutettu:

Valtuuttajan valtuuttama henkilö, joka päätoimisesti hoitaa valtuuttajan asioita hänen etujensa mukaisesti.

Toissijainen valtuutettu:

Toissijainen valtuutettu nimetään sen varalta, jos ensisijainen valtuutettu ei ota tehtävää vastaan, luopuu tehtävästä tai ensisijainen valtuutettu tulee pysyvästi estyneeksi hoitamaan valtuuttajan asiaa. Toissijainen valtuutettu on pysyvä järjestely verrattaessa varavaltuutettuun.

Varavaltuutettu:

Henkilö, jonka valtuuttaja nimeää sen varalta, että varsinainen valtuutettu tulee tilapäisesti estyneeksi hoitamaan tehtäväänsä, esimerkiksi sairauden tai esteellisyyden vuoksi. Varavaltuutettu on tarkoitettu vain väliaikaiseksi järjestelyksi ja suositeltavaa on, että hän olisi muuta kuin sukulainen.