Etusivu » Edunvalvontavaltakirja ja sen laatiminen

Edunvalvontavaltakirja ja sen laatiminen

Edunvalvontavaltakirja on kirjallinen valtakirja, jolla päätetään, kuka hoitaa valtuutuksen antaneen henkilön etuja toimintakyvyn heikentyessä. Omien asioiden hoito voi vaikeutua esimerkiksi sairauden, muutoin heikentyneen terveydentilan, henkisen toiminnan häiriintymisen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Valtakirja on tehtävä ennen kuin omien asioiden hoitokyky alenee merkittävästi.

Edunvalvontavaltakirja ja siinä tehtävä edunvalvontavaltuutus on tehtävä kirjallisesti. Asiakirjasta on käytävä ilmi valtuuttaja ja valtuutettu, tarkoitus, asiat, joissa valtuutettu oikeutetaan edustamaan valtuuttajaa sekä määräys, milloin valtuutus tulee voimaan.

Valtuuttajan on kahden todistajan ollessa samanaikaisesti läsnä allekirjoitettava valtakirja. Todistajien on todistettava valtakirja allekirjoituksillaan. Todistajien tulee tietää, että asiakirja on edunvalvontavaltuutusta varten tehtävä valtakirja, mutta todistajien ei tarvitse tietää asiakirjan sisältöä.

Valtuuttajan kotipaikkakunnan Digi- ja väestötietovirasto, joka toimii holhousviranomaisena, vahvistaa edunvalvontavaltakirjan, kun valtuuttajan terveydentila on heikentynyt siten, ettei hän kykene enää huolehtimaan omasta edustaan ja asioistaan. Tämän valtuutettu osoittaa erillisellä lääkärinlausunnolla valtuuttajan terveydentilasta.

Edunvalvontavaltakirja ja voimassaoloaika

Edunvalvontavaltakirja tulee voimaan silloin, kun henkilön kyky hoitaa asioitaan on heikentynyt siten, ettei hän enää itse kykene. Edunvalvontavaltuutus tulee vahvistuttaa holhousviranomaisella eli valtuuttajan kotipaikkakunnan toimialueen Digi- ja väestötietovirastossa.

Valtuutetun tulee esittää holhousviranomaiselle alkuperäinen valtakirja ja lääkärintodistus tai vastaava todistus valtuutuksen antajan kyvyttömyydestä hoitaa asioitaan, joita valtuutus koskee. Valtakirjan voi tarvittaessa peruuttaa tai sitä voi muuttaa myöhemmin. Tällöin valtuutetun on kuitenkin kyettävä ymmärtämään myös uuden asiakirjan merkitys.

Oikeusministeriön ohjeen mukaan on suositeltavaa teetättää edunvalvontavaltakirja asiantuntijalla, jotta valtakirja täyttää sille asetetut, laissa määritellyt vaatimukset. Asiakirja on määrämuotoinen asiakirja ja lain vaatimia muotomääräyksiä on noudatettava, jotta valtuutus olisi pätevä. Edunvalvontavaltakirja tehdään asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti, joten niiden sisältö voi vaihdella. Asiantuntija osaa parhaiten neuvoa oikean tyyppisen asiakirjan laatimisessa.

Edunvalvontavaltakirjan todistajat

Edunvalvontavaltakirjassa on oltava lausuma, jossa todistajat todistavat, että valtuuttaja on omakätisesti allekirjoittanut asiakirjan sekä että hän on sen tehnyt omasta vapaasta tahdostaan ja ymmärtänyt sen merkityksen. Todistajat merkitsevät allekirjoituksensa lisäksi todistamisen paikan ja ajan.

Todistajien on oltava samanaikaisesti läsnä kuten esimerkiksi testamenttia tehtäessä. Valtakirjan todistajana ei saa olla vajaavaltainen, valtuuttajan puoliso tai sukulainen taikka tällaisen henkilön puoliso, valtuutettu, valtuutetun puoliso tai sukulainen taikka tällaisen henkilön puoliso.

Palveluntarjoaja – Asianajotoimisto Legistum Oy

Asianajotoimisto Legistum Oy on lakiasioiden asiantuntija, tarjoamme liikejuridiikan ja perhejuridiikan palveluita niin arkipäivän lakiasioissa kuin myös laajoissa ja vaativissa yritysjärjestelyissä. Legistum on perustettu vuonna 2000, jonka jälkeen yhtiö on kasvanut keskisuureksi suomalaiseksi asianajotoimistoksi. Toimistomme sijaitsevat Helsingissä, Seinäjoella, Jyväskylässä, Saarijärvellä ja Tallinnassa.

Edunvalvontavaltakirjan tilaaminen

Lakimiehen teille laatiman edunvalvontavaltakirjan voi tilata turvallisesti tästä.

Edunvalvontavaltakirjoja laativat lakimiehemme